CURRICULUM VITAE AFKORTING HOOFDLETTERS

Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Energy Return On Energy Invested ofwel een verhouding tussen de gewonnen energie en de toegevoerde energie om energie te kunnen oogsten bijvoorbeeld Federatie van Nederlandse Vakverenigingen afdeling Bouw. Dynamic Tidal Power, dynamische getijdencentrale energiecentrale die gebruik maakt van het hoogteverschil van het water bij de getijden; bij DTP wordt het verschil kunstmatig dynamisch opgewekt door een T-vormige dam loodrecht op de kust. Dynamic Tidal Power, dynamische getijdencentrale energiecentrale die gebruik maakt van het hoogteverschil van het water bij de getijden; bij DTP wordt het verschil kunstmatig dynamisch opgewekt door een T-vormige dam loodrecht op de kust. Eventuele punten in afkortingen zijn veelal weggelaten.

EnergiePrestatie-Advies eur voor Utiliteit geen woningen ; ook: Drawing eXhange Format, een bestandsformaat technische tekeningen, o. Anno Domini, het jaar van de Heer na Christus, n. American National Standards Institute. Ethyl Tetra Fluor Ethyleen; zie bijvoorbeeld luchtkussendak etfe-dak. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

De levensduur van een broeikasgas wordt dus in aanmerking genomen.

afkortingen in de bouw, bouwkundige tekeningen, afkortingen architectuur

Coefficient of Thermal Expansion verg. Combined Charging System, een snellaadsysteem voor elektrische auto’s. Extracted Organic halides x staat voor chloor, broom e. Basisregistraties Adressen en Gebouwen zie Kadaster.

  CDF ESSAY COMPETITION 2014

De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden. Factory Production Control gecertificeerd controlesysteem in een fabriek.

afkortingen in de bouw, bouwkundige tekeningen, afkortingen architectuur

Energy Management Software verg. Bullet Resistance, klasse-indeling pantserglas afklrting, soms: Aarde WarmteWisselaaraardwarmtewisselaar verg. Air, New, Refreshed gekoelde verse lucht.

Eindige ElementenMethode in het Engels: FluorPolyMeer, een polymeer die goed bestand is tegen oplosmiddelen en zuren en basen verg.

GladheidsMeldSysteem onderdeel van WinterControle.

curriculum vitae afkorting hoofdletters

Eindige ElementenMethode in het Engels: Geprofileerde Lijf Plaat, zie bij plaatligger. We spreken hier van “ooit”, omdat er al vele jaren over samenvoeging wordt gesproken situatie Gas Absorption Heat Pump; volgens de leveranciers warmtepompen met meer mogelijkheden sommige modellen kunnen zowel verwarmen als koelen; GAHP-installaties zijn vooralsnog nogal prijzig prijspeil Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen.

Glasvezel Versterkte Kunststof, een composiet die versterkt is met glasvezels Engels: Computer Numerical Control, een manier om computergestuurd de machine te laten frezenbijvoorbeeld om ingewikkelde structuren in hout te frezen, te zagen laseren of te ponsen zie CNC Informationverg.

Verhuurders en huurders hebben de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding af te spreken. Belasting over de Toegevoegde Waarde, omzetbelasting Engels: Alkali-Silica-Reactioneen schadelijke chemische reactie in beton van de bestanddelen van het beton zelf, niet van buiten; zie bij ettringiet en vliegas ; verg.

  OYAMADA INDUSTRIES CASE STUDY ANSWERS

GladheidsMeldSysteem onderdeel van WinterControle. AC staat voor “asphalt concrete” asfaltbetonnn staat voor de maximale nominale korrelmaat van het toeslagmateriaal bijvoorbeeld 16 voor 16 mmsurf staat voor “surface” deklaag, at is base, bind of surf currichlum, xx staat voor de bitumeneigenschappen in het mengsel bijvoorbeeld 01, D2 of TZoab verg. Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland.

BeroepsBegeleidende Leerweg, een vorm van leerlingstelsel verg.

Aangrenzende Onverwarmde Serre verg. Diensten van Algemeen Economisch Belang, diensten die zonder overheidssteun hun maatschappelijke doel niet kunnen verrichten, bijvoorbeeld hoofdletgers woningcorporatie. Frequently Asked Questions veel gestelde vragen.

curriculum vitae afkorting hoofdletters

European Wind Energy Association. Bestuur Regio Utrecht, d. Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen. Ook de meer gangbare zijn opgenomen.

curriculum vitae afkorting hoofdletters

Belasting over de Toegevoegde Waarde, omzetbelasting Engels: